Úrazy stálých zubů

Urazy mlecnych zubu                    

Urazy zubu

Fraktury

U fraktur korunky zuby je důležité pokusit se úlomek najít, protože zubní lékař by jej mohl k zubu znovu přilepit. Ulomený kus zubu je třeba uchovat ve vodě, aby nevyschl. Pokud lomná linie zasahuje do dutiny s nervem, je třeba zajistit ošetření co nejdříve.

 

Zub má změněnou polohu

Se zubem nehýbat a bez odkladu vyhledat zubního lékaře.

 

Zub je vyražený

Velmi urgentní řešení vyžaduje stav, kdy byl vyražen celý zub i s kořenem. Prognóza zubu závisí na čase, který zub stráví mimo zubní lůžku, a na „transportním médiu“.

Pro tuto situaci se vyrábí speciální roztok (SOS DENTOBOX nebo DENTOSAFE). Když tento roztok není k dispozici, poslouží pro uchování vyraženého zubu MLÉKO nebo POTRAVINOVÁ FÓLIE. Se zubem je třeba manipulovat opatrně, tak aby nedošlo k dalšímu mechanickému poranění povrchu kořene (kořene se nedotýkat, případné nečistoty neodstraňovat). Během následujících dní je třeba zahájit ošetření kořenového kanálku. Jde o odstranění zubní dřeně (lidově nervu) z kořenového kanálku. Kořenový kanálek se poté zaplní.

Pro další osud zubu je pak rozhodující rozsah poškození buněk na povrchu kořene, resp. schopnost obnovení původního spojení zubu a zubního lůžka.

Pro zubní lékaře

Traumatologie