MUDr. Hana Zallmanová

Můj tým

Hana Zallmannová

MUDR. HANA ZALLMANNOVÁ ČECHOVÁ

MUDr. Hana Zallmannová Čechová promovala v roce 1998 na 1. LKF UK, obor stomatologie.
Absolvovala řadu stáží v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Japonsku a na Filipínách.
Dlouhodobě se zaměřuje na záchovnou stomatologii a endodoncii. Od roku 2006 pracuje s mikroskopem. V roce 2008 zakončila zkouškou Curriculum z endodoncie (certifikát), dvouletý postgraduální kurz pořádaný DGET (Německou společností pro endodoncii a dentální traumatologii), jejíž je členkou.
Působila jako lektor na Soukromé vyšší zdravotnické škole pro dentální hygienistky v Praze.
Je zakladatelkou Českého zeleného kříže, obecně prospěšné společnosti zaměřené na preventivní lékařství. Od roku 2001 vede Dětský úsměv, preventivní stomatologický program pro mateřské a základní školy a dětské domovy. Je spoluautorkou odborných článků. Přednáší především na téma endodoncie.