Dentální hygiena

PREVENCE01

PARODONTITIDA A ZUBNÍ KAZ jsou nejčastější onemocnění v lidské populaci. Nejvýznamnější příčinou vzniku těchto onemocnění je dlouhodobá přítomnost škodlivého plaku (mikrobiálního povlaku) a zubního kamene (mineralizované formy plaku) na povrchu zubu. Tyto povlaky způsobují chronický zánět dásní, který vede ke vzniku parodontitidy. Konečným stádiem je pak ztráta zubu. Úloha dědičnosti byla v souvislosti s kazivostí a parodontitidou v minulosti výrazně přeceňována. Dnes je zřejmé, že bez pravidelného a správného čištění zubů nemá špičková péče stomatologa smysl. Když jsou opravené zuby nebo implantáty dále vystaveny ničivému vlivu mikrobiálního povlaku, je jejich další destrukce jen otázkou času. ico_arrow
 
 

Dentální hygiena

Základem prevence je tedy účinná „domácí“ péče o zuby a jejich pravidelné profesionální čištění. Praxe ukazuje, že pokud je zubům včas věnována přiměřená péče, slouží chrup (nepočítáme-li těžké úrazy) svému majiteli po celý život bez zvýšených finančních nákladů na stomatologickou péči a bez jakékoliv společenské diskvalifikace. Dentální hygiena je obor zaměřený na prevenci výše popsaných onemocnění, a to zejména ve smyslu nezbytné edukace pacienta a pravidelného odstraňování škodlivých povlaků. Tyto úkony provádí dentální hygienistka v komfortním prostředí stomatologické ordinace.

PROČ CHODIT K DENTÁLNÍ HYGIENISTCE? Pokud je pravidelná péče o zuby zanedbávána, vede takový přístup vždy minimálně k dílčí ztrátě chrupu. Čištění zubních můstků a implantátů, tedy náhrad, je pak ve srovnání s údržbou zdravých zubů zpravidla mnohem náročnější, přičemž paradoxně právě čištění je hlavním předpokladem zachování chrupu původního. U parodontitidy navíc představuje čištění zubů – jak „domácí“ tak profesionální – podstatu léčby. Prevence je vždy levnější než řešení problémů, které vznikají zanedbáváním péče, kdy vysoká cena, kterou pacient zaplatí, není často zdaleka jen finanční. Parodontitida výrazně zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu, mozkové mrtvice a dalších závažných onemocnění. Prevence ve stomatologii, resp. dentální hygiena, při těchto poznatcích tak nezpochybnitelně rozšiřuje svůj význam.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ U DENTÁLNÍ HYGIENISTKY Na základě vstupního vyšetření je navržen léčebný plán, který je podle aktuálního stavu chrupu rozdělen zpravidla do 2 – 4 návštěv, během nichž dentální hygienistka individuálně vybere vhodné pomůcky na čištění (popř. upraví způsob jejich používání) a poskytne pacientovi veškeré informace týkající se správné a účinné péče o chrup, a to včetně demonstrace a nácviku. ico_arrow

 


Profesionální odstranění zubního plaku, kamene a pigmentací z povrchu zubů je v naší ordinaci prováděno ručně, mechanickými nástroji (Graceyho kyrety a scalery). K odstranění povlaků z parodontálních kapes (nefyziologický prostor pod dásní způsobený parodontitidou, tedy ústupem kosti, v níž zub drží) používáme, kromě ručních nástrojů, také ultrazvuk (Satelec P5 Newtron Led) se speciálními koncovkami určenými pro čištění pod dásní. Ošetření je zakončeno leštěním zubů. Po absolvování úvodních návštěv je pacient zařazen do tzv. recallového systému kontrol. Interval těchto návštěv je stanoven individuálně.

ico_arrow

 


Pacientka s parodontitidou - stav před ošetřením

Pacientka s parodontitidou – stav před ošetřením

Stav při kontrole po 3 měsících

Stav při kontrole po 3 měsících

Pacient se zánětem dásní a zubním kamenem - stav před ošetřením

Pacient se zánětem dásní a zubním kamenem – stav před ošetřením

Stav při kontrole po 3 měsících

Stav při kontrole po 3 měsících

 

 

 
DENTÁLNÍ HYGIENA U DĚTÍ Z důvodu nízké informovanosti rodičů je u českých dětí vyšší výskyt zubního kazu, než je tomu ve vyspělých státech, kde jsou výše popsané zásady prevence důsledně naplňovány. Velmi důležitá je i již péče o mléčný chrup dítěte. Tato péče kromě čištění zubů zahrnuje i ovlivňování stravovacích návyků a životosprávy dítěte obecně. Nedostatečné čištění zubů a vysoký příjem cukrů jsou hlavní příčinou vzniku zubního kazu v dětském věku. Pokročilý kaz mléčného zubu představuje infekční ložisko a může způsobit zánět čelisti, poškodit zárodek stálého zubu, případně vést k předčasné ztrátě mléčného zubu a tím i k nesprávnému prořezávání zubů stálých. Výměna chrupu mléčného za stálý probíhá postupně a trvá přibližně 7 let. Během této doby se kazy z mléčných zubů zpravidla přenesou na zuby stálé. Ze zkušeností vyplývá, že pokud se včas nezakročí, provázejí problémy se zuby tyto děti až do dospělosti. S čištěním zubů u dětí je třeba začít v době, kdy zuby prořezávají (dolní střední řezáky prořezávají přibližně v půl roce věku dítěte). Se způsobem čištění a s výběrem vhodného kartáčku Vám poradí dentální hygienistka. S pravidelnými návštěvami u dentální hygienistky je vhodné začít ve věku od 2,5 – 3 let. Dítě se při těchto návštěvách seznamuje s prostředím stomatologické ordinace, což zpravidla výrazně usnadňuje případná pozdější ošetření. Rodiče získávají návod, jak mohou dětem zuby dočišťovat. Tímto přístupem se významně ovlivňuje vztah dítěte k vlastním zubům, resp. k péči o ně. Více zde.